Doktorze często słyszę ten skrót, co on oznacza?

BPH to skrót od angielskich słów oznaczający łagodny rozrost stercza (prostaty) po polsku w skrócie łrs. Jest to łagodna choroba związana ze stopniowym powiększaniem się gruczołu krokowego, co skutkuje zaburzeniami w oddawaniu moczu. Przypadłość ta ma związek ze starzeniem się organizmu mężczyzny.

Powiększenie objętości prostaty jest związane ze wzrostem liczby komórek gruczołowych oraz włókien mięśniowych w jej obrębie. Są to komórki nie mające charakteru nowotworu złośliwego.

Masa prawidłowego stercza wynosi około 20 gramów. Wielkością prawidłowy stercz przypomina kasztana jadalnego o przybliżonych wymiarach 4 cm długości, 3 cm grubości, 2 cm szerokości, co daje pojemność ok. 25 ml. Schorzenie rozwija się powoli, cechując się stopniowym powiększeniem gruczołu krokowego i nasileniem cech przeszkody podpęcherzowej. Po prostu powiększający się stercz uciska na cewkę moczową, co powoduje zwężenie jej światła.

Jakie jeszcze inne czynniki oprócz wieku wpływają na wystąpienie łrs?

Mogą nimi być: zaburzenia hormonalne – uważa się, że za łagodnym rozrostem stercza stoi zwiększone wytwarzanie aktywnego hormonu męskiego – dihydrotestosteronu. Hormon ten powstaje między innymi w tkance tłuszczowej wokół brzucha pod wpływem enzymu aromatazy więc wskazane jest by zadbać o prawidłowy obwód w pasie.
Istnieją przesłanki, że nadmierna aktywność seksualna jak również jej brak mogą wpływać na rozwój łrs. Ponadto nieprawidłowa dieta złożona z dużej ilości czerwonego mięsa przy małej ilości warzyw wpływa na BPH jak również podwyższony poziom cholesterolu i cukrzyca.

Jakie objawy daje łagodny rozrost stercza?

Rozrost tkanki w obrębie stercza powoduje występowanie przeszkody podpęcherzowej. Podobną sytuację mamy, gdy budujemy tamę na rzece. Blokując wodę zwiększamy jej ciśnienie. W naszym przypadku ciśnienie rośnie w pęcherzu moczowym. Objawy dzielimy na podrażnieniowe oraz przeszkodowe. Właśnie te pierwsze są związane z wpływem zwiększonego ciśnienia na mięśniówkę pęcherza moczowego. Są to: częstomocz, parcia naglące, konieczność oddawania moczu w nocy. Do drugiej grupy należą objawy wynikające ze zwężenia światła cewki i są to: trudności z rozpoczęciem oddawania moczu, osłabienie strumienia moczu, wydłużenie mikcji.
Do oceny nasilenia objawów służy międzynarodowy kwestionariusz IPSS.

Jakie badania należy wykonać by rozpoznać łagodny rozrost stercza?

Wywiad lekarski kwestionariuszem IPSS – Wykonaj go tutaj
Badania laboratoryjne – PSA, badania moczu, mocznik, kreatynina.
Uroflowmetria, czyli badanie przepływu cewkowego – Zobacz artykuł BPH i uroflowmetria
Badania obrazowe – usg oraz/lub TRUS, czyli usg stercza sondą przezodbytniczą.

Kiedy rozpoznajemy łagodny rozrost stercza?

gdy wynik kwestionariusza IPSS wynosi ponad 7 pkt
gdy masa stercza przekracza 20g
gdy Qmax poniżej 15ml/s
Zgodnie z tymi kryteriami problem dotyczy około 15% mężczyzn w wieku 50 lat oraz 40% w wieku 70 lat.
Czy łagodny rozrost prowadzi do raka?
Rozrost prostaty jest łagodną chorobą i nie ma dowodów, że prowadzi do częstszego wystąpienia raka prostaty. Niektórzy badacze sugerują, że rak częściej występuje u mężczyzn z łagodnym rozrostem stercza.

Jak odróżniamy łagodny rozrost stercza od raka prostaty?

Najprościej wykonując oznaczenie poziomu PSA oraz wykonując badanie palcem przez odbytnicę. W przypadku nieprawidłowości w przynajmniej jednym z tych badań konieczne jest wykonanie biopsji stercza pod kontrolą USG z sondą dorektalną.

Jakie są etapy rozwoju łrs?

Przeszkoda podpęcherzowa, czyli stopniowe zwężanie światła cewki moczowej powoduje szereg zdarzeń w funkcjonowaniu dolnych dróg moczowych. Oto one:

I. Początkowo dochodzi do przerostu mięśniówki pęcherza moczowego, podobną sytuację mamy, gdy chodzimy na siłownię i intensywnie ćwiczymy – powiększają się mięśnie. W tym okresie mięsień pęcherza jest silny i potrafi pokonać przeszkodę zwiększając ciśnienie moczu, jednak taka sytuacja skutkuje wystąpieniem silnych objawów podrażnieniowych tj. parć naglących, częstomoczu dziennego i nocnego. Z reguły w tym okresie pacjent trafia do lekarza.

II. Gdy przeszkoda nie jest usunięta (brak leczenia) stopniowo następuje osłabienie siły mięśniówki pęcherza moczowego i dochodzi do zalegania moczu w pęcherzu, zakażeń dróg moczowych. Może powstać kamica pęcherza moczowego. Paradoksalnie z powodu osłabienia mięśniówki pęcherza objawy podrażnieniowe w tym okresie stają się słabsze,
więc pacjent często uważa, że „ma się lepiej” i nie wymaga dalszego leczenia.

III. W ostatniej fazie choroby dochodzi do poszerzenia górnych dróg moczowych. Choroba z pęcherza przenosi się na moczowody i nerki powodując tam powstanie zastoju moczu, czyli wodonercza. Prawidłowy spływ moczu zostaje zatrzymany i dochodzi do niewydolności nerek.

Także widzisz, że choroba w samej nazwie ma słowo „łagodny”, ale brak leczenia zmienia proces w autentyczne zagrożenie dla Twojego życia.

<script>
(function(i,s,o,g,r,a,m){i[‚GoogleAnalyticsObject’]=r;i[r]=i[r]||function(){
(i[r].q=i[r].q||[]).push(arguments)},i[r].l=1*new Date();a=s.createElement(o),
m=s.getElementsByTagName(o)[0];a.async=1;a.src=g;m.parentNode.insertBefore(a,m)
})(window,document,’script’,’https://www.google-analytics.com/analytics.js’,’ga’);

ga(‚create’, ‚UA-105353483-1’, ‚auto’);
ga(‚send’, ‚pageview’);

</script>