Poniższy kalkulator złożony jest z 7 pytań, które pomogą ustalić nasilenie objawów spowodowanych przez łagodny rozrost gruczołu krokowego (BPH). Każda odpowiedź punktowana jest od 0 do 5. Pytania dotyczą ostatniego miesiąca.

Wynik pokaże się po wypełnieniu kwestionariusza, a na Twój oraz na mój adres e-mail zostaną wysłane odpowiedzi. Razem będziemy mogli przeanalizować cały kwestionariusz.

<script>
(function(i,s,o,g,r,a,m){i[‚GoogleAnalyticsObject’]=r;i[r]=i[r]||function(){
(i[r].q=i[r].q||[]).push(arguments)},i[r].l=1*new Date();a=s.createElement(o),
m=s.getElementsByTagName(o)[0];a.async=1;a.src=g;m.parentNode.insertBefore(a,m)
})(window,document,’script’,’https://www.google-analytics.com/analytics.js’,’ga’);

ga(‚create’, ‚UA-105353483-1’, ‚auto’);
ga(‚send’, ‚pageview’);

</script>