Proszę napisz, w którym kierunku rozwijać Internetowy Gabinet Edukacyjny (IGE). Jakie narzędzia komunikacji wprowadzić, np. wewnętrzną pocztę internetową między Tobą – Pacjentem, a mną? Czekam na Twoje opinie, co do treści opracowań i ich tematów. Czy forma rozmowy, pytania Pacjenta i moje odpowiedzi, jest dla Ciebie odpowiednia? Każdą wskazówkę rozpatrzę i z góry dziękuję za Twój czas.

Pozdrawiam, dr Robert Klijer

<script>
(function(i,s,o,g,r,a,m){i[‚GoogleAnalyticsObject’]=r;i[r]=i[r]||function(){
(i[r].q=i[r].q||[]).push(arguments)},i[r].l=1*new Date();a=s.createElement(o),
m=s.getElementsByTagName(o)[0];a.async=1;a.src=g;m.parentNode.insertBefore(a,m)
})(window,document,’script’,’https://www.google-analytics.com/analytics.js’,’ga’);

ga(‚create’, ‚UA-105353483-1’, ‚auto’);
ga(‚send’, ‚pageview’);

</script>