Pacjenci często zadają pytanie: – Czy przyjmowane leki mogą powodować brak erekcji?
Według niektórych źródeł około 25% zaburzeń erekcji może być spowodowana przez przyjmowane leki. Leki stosowane w leczeniu innych chorób mogą powodować lub potęgować już występujące zaburzenia erekcji. Poniżej przedstawiamy nazwy substancji, które najczęściej mogą powodować zaburzenia erekcji, oczywiście nie dotyczy to wszystkich pacjentów przyjmujących te preparaty. W każdym przypadku decyzję o zmianie leku lub zmniejszeniu jego dawki można podjąć jedynie w porozumieniu z lekarzem leczącym.

 

Leki przeciwdepresyjne
Fenobarbital
Fenytoina
Gabapentyna
Karbamazepina
Klonazepam
Prymidon

Leki stosowane w leczeniu nadciśnienia tętniczego
leki beta-adrenolityczne
Atenolol
Labetalol
Metoprolol nadolol
Pindolol
Propranolol
Sotalol

Inhibitory konwertazy angiotensyny
Enalapril
Kaptopril
Lisinopril
Ramipril

Antagoniści wapnia
Diltiazem
Nifendypina
Werapamil

Sartany
Losartan
Walsartan

Leki sympatykolityczne
Klonidyna
Metyldopa
Rezerpina

Leki moczopędne
Chlortalidon
Hydrochlorotiazyd
Spironolakton

Leki antyarytmiczne
Amiodaron
Dizopiramid
Flekainid
Meksyletyna
Propafenon

Leki obniżające poziom cholesterolu
Gemfibrozil
Simwastatyna

Leki stosowane w urologii
Finasteryd

Leki stosowane w gastrologii
Difenoksylat
Metoklopramid
Cymetydyna
Omeprazol

Leki przeciwgrzybicze
Ketokonazol
Itrakonazol

Leki stosowane w leczeniu nieżytów nosa
Pseudoefedryna
Norefedryna

Na podstawie: Woroń J.,Kostka-Trąbka E.: Zaburzenia erekcji jako wynik niepożądanego działania leków. Seksuologia Polska 2005,3,1,18-22

<script>
(function(i,s,o,g,r,a,m){i[‚GoogleAnalyticsObject’]=r;i[r]=i[r]||function(){
(i[r].q=i[r].q||[]).push(arguments)},i[r].l=1*new Date();a=s.createElement(o),
m=s.getElementsByTagName(o)[0];a.async=1;a.src=g;m.parentNode.insertBefore(a,m)
})(window,document,’script’,’https://www.google-analytics.com/analytics.js’,’ga’);

ga(‚create’, ‚UA-105353483-1’, ‚auto’);
ga(‚send’, ‚pageview’);

</script>