Inhibitory PDE-5 tak nazywamy leki stosowane w zaburzeniach erekcji nie działają średnio u około 30% Pacjentów.
U około połowy z nich „winą za nie działanie” odpowiedzialne są pewne błędy w stosowaniu leków. Podobnie jak w używaniu każdego urządzenia przy przyjmowaniu leków na zaburzenia erekcji należy przestrzegać instrukcji. Często popełniane błędy to:

Zbyt mała dawka leku
Maksymalne rekomendowane dawki do jednorazowego użycia wynoszą odpowiednio 100mg dla sildenafilu (preparat Viagra) oraz 20mg dla wardenafilu (preparat levitra) i 20mg dla tadalafilu (preparat cialis). Rada: nie należy rezygnować ze stosowania inhibitorów PDE-5 przed zastosowaniem pełnej dawki leku.

Tylko jedna próba
Pełny efekt działania leku często występuje po kilku przyjęciach leku najlepiej w regularnych odstępach czasu. Rada: nie rezygnuj po pierwszej próbie przyjmij kilka dawek leku najlepiej regularnie np. co dwa dni.

Afrodyzjak
Część pacjentów uważa, że leki z grupy inhibitorów PDE-5 działają jak niektóre narkotyki tzn. powodują erekcję automatycznie bez stymulacji. To błąd. Rada: pamiętaj tabletka nie wykona całej pracy za Ciebie musisz mieć partnerkę, która Tobie się podoba. Nie powinno też stosować się przed „próbną masturbacją”.

Razem z posiłkiem i/lub alkoholem
Kolejnym błędem jest przyjmowanie leków z posiłkiem zwłaszcza tłustym i/lub alkoholem. Wtedy wchłanianie leku jest gorsze.

Czas od przyjęcia tabletki
Pamiętaj, że tabletka nie działa od razu, należy ją przyjąć ok. 1-2 godzin przed planowanym współżyciem.

Inne przyczyny
Jeżeli zaburzenia erekcji mają inne tło np. psychogenne lub organiczne pamiętaj, że inhibitory PDE-5 mają inny mechanizm działania i wtedy mogą nie działać.

<script>
(function(i,s,o,g,r,a,m){i[‚GoogleAnalyticsObject’]=r;i[r]=i[r]||function(){
(i[r].q=i[r].q||[]).push(arguments)},i[r].l=1*new Date();a=s.createElement(o),
m=s.getElementsByTagName(o)[0];a.async=1;a.src=g;m.parentNode.insertBefore(a,m)
})(window,document,’script’,’https://www.google-analytics.com/analytics.js’,’ga’);

ga(‚create’, ‚UA-105353483-1’, ‚auto’);
ga(‚send’, ‚pageview’);

</script>