Czy chemoprewencja to chemiczne zapobieganie?

Nie do końca, choć jesteś blisko. Chemoprewencja to stosowanie związków chemicznych w celu zahamowania, odwrócenia lub opóźnienia procesu rozwoju raka. Pierwszy człon „chemo” wkazuje na związki chemincze, drugi natomiast oznacza po prostu zapobieganie.

Chociaż termin ten został użyty w zeszłym stuleciu odnośnie zastosowania witaminy A w celu prewencji nowotworów nabłonkowych, idea zapobiegania chorobom, a nie ich leczenia, jest znana w medycynie od wieków. W starożytnych Chinach płacono lekarzowi, gdy wszyscy domownicy byli zdrowi, gdy zaczynali chorować lekarza zwalniano. Ta historia w pełni pokazuje ideę prewencji – zapobiegania.

Jak często występuje rak prostaty?

W Polsce około 10% mężczyzn zachoruje na raka gruczołu krokowego, a 3% umrze z tego powodu. U ponad 50% mężczyzn po 70. roku życia stwierdza się raka gruczołu krokowego. Rocznie z tego powodu umiera około 4 000 mężczyzn. Ważne, że nowotwór może rozwijać się nawet 30 lat więc mężczyźni już około 40. roku życia muszą reguralnie badać gruczoł krokowy.

Jak dochodzi do powstania nowotworu?

Rak gruczołu krokowego należy do nowotworów wolnorozwijających się. Rozwój od pojedynczej zmutowanej komórki do jego postaci rozsianej – inwazji na inne narządy – trwa wiele lat. Etapy rozwoju raka gruczołu krokowego, czyli proces karcynogenezy (też nowotworzenie – tak określa się zmiany w organiźmie prowadzące do powstania nowotworu) zaczyna się:
1. inicjacją, w której wyniku dochodzi do niedwracalnego uszkodzenia DNA komórki (trwa nawet 30 lat).
2. W drugim etapie zwanym promocją trwającym od 5. do 10. lat dochodzi do niekontrolowanego rozmnażania się komórki, która jednocześnie staje się nieśmiertelna poprzez zahamowanie naturalnego procesu umierania komórki (apoptozy).
3. W ostatnim etapie dochodzi do inwazji na sąsiednie tkanki oraz powstają przerzuty odległe. Dzieje się to w okresie od roku do 5. lat).

<script>
(function(i,s,o,g,r,a,m){i[‚GoogleAnalyticsObject’]=r;i[r]=i[r]||function(){
(i[r].q=i[r].q||[]).push(arguments)},i[r].l=1*new Date();a=s.createElement(o),
m=s.getElementsByTagName(o)[0];a.async=1;a.src=g;m.parentNode.insertBefore(a,m)
})(window,document,’script’,’https://www.google-analytics.com/analytics.js’,’ga’);

ga(‚create’, ‚UA-105353483-1’, ‚auto’);
ga(‚send’, ‚pageview’);

</script>