Nie mam erekcji, dlaczego?

Do erekcji dochodzi w wyniku skomplikowanego mechanizmu, dlatego często trudno jest wskazać jedną przyczynę zaburzenia erekcji, której usunięcie spowoduje cudowny jej powrót. Najczęściej nakładają się różne czynniki sprawcze. Związek pomiędzy chorobami układu sercowo-naczyniowego, a występowaniem zaburzeń erekcji jest powszechnie znany, dlatego zacznę od tej przyczyny.
Wszystko sprowadza się do Twojego śródbłonka, który ulega uszkodzeniu pod wpływem nadciśnienia tętniczego, cukrzycy, palenia papierosów – aktywnego, czy biernego. Uszkodzony śródbłonek nie wytwarza substancji rozkurczających naczynia, zamiast tego zwiększa się aktywność substancji kurczących naczynia. Zostaje więc zachwiana równowaga pomiędzy rozkurczaniem-kurczeniem na korzyść skurczu, co między innymi powoduje miażdżycę.
Tak więc zaburzenia erekcji mogą być pierwszym sygnałem/zwiastunem poważniejszych zaburzeń układu sercowo-naczyniowego. Dzieje się tak, gdyż naczynia doprowadzające krew do członka są węższe niż te zaopatrujące serce, dlatego wcześniej dają objawy niedrożności.
Zaburzenia erekcji łatwo zauważyć. Po prostu nie masz wzwodu – jest to widoczne, wstydliwe i trudno z tym dyskutować, ale gdy masz ten objaw możesz potraktować go jako wczesny sygnał niedokrwienia serca, zwykle połączony z zwiększonym poceniem się, szybszym zmęczeniem, które to objawy często są odbierane jako normalny stan rzeczy. Przewlekłe choroby układu krążenia współistnieją z zaburzeniami erekcji o różnym nasileniu i występują u ok. 40-80% mężczyzn z chorobą wieńcową i 15% z nadciśnieniem tętniczym.
Dlatego wcześnie rozpoczęte działania mające na celu przywrócenie wzwodu i polegające na odwróceniu niekorzystnych czynników, mogą zapobiec późniejszym poważnym zaburzeniom np. zawałowi serca.

Rozumiem – brak wzwodu jako sygnał poważniejszej choroby, ale czy to jedyna możliwa przyczyna?

Oczywiście nie. Przyczyny zaburzeń erekcji możemy ogólnie podzielić na organiczne, które stanowią ok. 2/3 przypadków i są to: 1. Naczyniowe, 2. Metaboliczne i hormonalne, 3. Neurologiczne. Pozostałe przypadki zaburzeń mają tło psychologiczne.

Poniżej dla przejrzystości podzieliłem i krótko opisałem możliwe przyczyny zaburzeń erekcji.
1.
Dodatkowymi czynnikami wpływającymi na ryzyko wystąpienia zaburzeń erekcji są zaburzenia hormonalne, postępujący wraz z wiekiem niedobór testosteronu (andropauza) oraz choroby przewlekłe, takie jak: cukrzyca, miażdżyca, niewydolność nerek, niewydolność wątroby etc.
2.
Istotnym czynnikiem ryzyka zaburzeń erekcji jest cukrzyca. Zaburzenia erekcji występują u chorych na cukrzycę znacznie częściej i wcześniej niż w ogólnej populacji. Ocenia się, że 15% chorych w wieku 30. lat, 60% chorych w wieku 60. lat i aż 90% mężczyzn po 70. roku życia chorujących na cukrzycę ma zaburzenia erekcji. Często zaburzenia erekcji wyprzedzają rozpoznanie cukrzycy.
3.
Zaburzenia erekcji w chorobach urologicznych. U 50% mężczyzn z objawami ze strony dolnych dróg moczowych lub łagodnym rozrostem gruczołu krokowego (BPH) dochodzi do zaburzeń w sferze życia seksualnego, w tym u 60% do zaburzeń erekcji. Zaburzenia erekcji stwierdza się u około 25% chorych na raka ograniczonego do stercza i u 12% mężczyzn poddanych elektroresekcji przezcewkowej gruczolaka stercza (TURP).
4.
Aż u 25% mężczyzn zaburzenia erekcji mogą być, chociaż częściowo, spowodowane przyjmowaniem leków i innych substancji. Należy tu wymienić nadużywanie alkoholu i przyjmowanie narkotyków, palenie papierosów oraz stosowanie niektórych leków.
5.
U mężczyzn w starszym wieku obserwujemy wiele patologii funkcji prącia będących wynikiem starzenia się organizmu. Należą do nich zmniejszenie zawartości kolagenu i włókien elastycznych w błonie białawej oraz zmniejszenie zawartości włókien mięśni gładkich. Zmiany te związane są z przewlekłymi zmianami niedokrwiennymi w mikrokrążeniu, a więc zmniejszeniem zaopatrzenia tkanek w tlen. Wraz z wiekiem istotnemu obniżeniu ulega również potencjał metaboliczny syntezy tlenku azotu w komórkach śródbłonka. Zobacz artykuł – Mechanizm wzwodu
Jedną z ostatnio udowodnionych, niezwykle istotnych przyczyn zaburzeń erekcji u mężczyzn w starszym wieku jest andropauza, czyli zmniejszanie się syntezy testosteronu i androgenów nadnerczowych (DHEAS) w wyniku starzenia organizmu mężczyzny. Objawy andropauzy obserwujemy u 20-30% mężczyzn po 65. roku życia. Niedobór androgenów to progresja zmian miażdżycowych, pogorszenie funkcji śródbłonka i zmniejszenie syntezy tlenku azotu, pogorszenie podatności naczyniowej. ED (Erectile Dysfunction – ang. zaburzenia wzwodu prącia), o różnym nasileniu obserwuje się u większości mężczyzn, u których występują biochemiczne i kliniczne objawy andropauzy.
6.
Do niedawna niezwykle istotną rolę przypisywano czynnikom psychogennym. Obecnie uważa się, że oprócz ciężkich zaburzeń psychicznych i głębokiej depresji, częściej spotykane zaburzenia nie są istotną przyczyną zaburzeń erekcji. Często im natomiast towarzyszą, będąc niejednokrotnie skutkiem, a nie przyczyną zaburzeń potencji.
7.
Niehigieniczny tryb życia, czyli:
wysokotłuszczowa dieta (nadmiar tłuszczów pochodzenia zwierzęcego) w połączeniu z niedostateczną ilością warzyw i owoców,
zbyt niska aktywność ruchowo-fizyczna,
przeciążenie pracą zawodową, zwłaszcza w połączeniu z długotrwałym stresem.

Reasumując temat przyczyn zaburzeń erekcji. W skrócie są to:
choroby naczyń krwionośnych – miażdżyca, nadciśnienie tętnicze;
choroby hormonalne – cukrzyca, niedobór testosteronu, nadmiar prolaktyny, nadczynność tarczycy, niedoczynność tarczycy;
choroby neurologiczne – stwardnienie rozsiane, choroba alzheimera, choroba Parkinsona, urazy rdzenia kręgowego, stan po udarze mózgu, padaczka;
stan po zabiegach operacyjnych w obrębie miednicy mniejszej – zabiegi na sterczu, zabiegi na jelicie grubym;
niektóre leki – na nadciśnienie tętnicze, stosowane w urologii, stosowane w gastrologii, stosowane w neurologii, stosowane w psychiatrii;
używki – narkotyki, tytoń, alkohol;
inne – choroba Peyrona, marskość wątroby, otyłość, bezdech senny.

<script>
(function(i,s,o,g,r,a,m){i[‚GoogleAnalyticsObject’]=r;i[r]=i[r]||function(){
(i[r].q=i[r].q||[]).push(arguments)},i[r].l=1*new Date();a=s.createElement(o),
m=s.getElementsByTagName(o)[0];a.async=1;a.src=g;m.parentNode.insertBefore(a,m)
})(window,document,’script’,’https://www.google-analytics.com/analytics.js’,’ga’);

ga(‚create’, ‚UA-105353483-1’, ‚auto’);
ga(‚send’, ‚pageview’);

</script>