Akademię Medyczną w Lublinie kierunek lekarski ukończył w 1994r. Po odbyciu stażu zawodowego rozpoczął pracę w Katedrze i Klinice Ortopedii i Rehabilitacji SPSK 4 w Lublinie, gdzie pracuje do dziś. Uzyskał I i II stopień specjalizacji oraz podspecjalizację z ABC medycyny sportu. Rozpoczął specjalizację z Ortopedii i Traumatologii w 2007r. z terminem zakończenia: 2013r. Zainteresowania i kierunki leczenia: Leczenie spastyczności, leczenie skolioz operacyjne i nieoperacyjne, leczenie i diagnostyka chorób kręgosłupa, leczenie usprawniające narządu ruchu i układu nerwowego.

<script>
(function(i,s,o,g,r,a,m){i[‚GoogleAnalyticsObject’]=r;i[r]=i[r]||function(){
(i[r].q=i[r].q||[]).push(arguments)},i[r].l=1*new Date();a=s.createElement(o),
m=s.getElementsByTagName(o)[0];a.async=1;a.src=g;m.parentNode.insertBefore(a,m)
})(window,document,’script’,’https://www.google-analytics.com/analytics.js’,’ga’);

ga(‚create’, ‚UA-105353483-1’, ‚auto’);
ga(‚send’, ‚pageview’);

</script>