Ciągle słyszę, że o mojej męskości świadczy poziom testosteronu…

Testosteron jest hormonem, który wywiera zasadniczy wpływ na życie mężczyzny. Warunkuje dobrą kondycję fizyczną, psychiczną i seksualną. Odpowiada za wiele ważnych procesów życiowych, takich jak: tworzenie kości, krwinek w szpiku kostnym, metabolizm, czy tworzenie nasienia. Powoduje zmniejszenie tkanki tłuszczowej oraz zwiększenie tkanki mięśniowej, przyśpiesza także proces gojenia ran. Odpowiada za procesy pamięciowe, to dlatego w większości przypadków, najlepiej pamiętamy (my mężczyźni) i często mamy najwięcej pomysłów rano, gdy poziom testosteronu jest najwyższy.

Co się dzieje, kiedy mam niedobór testosteronu?

Długo trwający niedobór testosteronu może prowadzić do powstania zespołu metabolicznego (wzrasta ryzyko rozwoju miażdżycy i cukrzycy), otyłości i nadciśnienia tętniczego. Upośledzone zostaje wielu funkcji organizmu, czyli zaburzenia pamięci, snu, nastroju, pogorszenie zdolności kojarzenia i koncentracji – niestety to nie koniec: możesz odczuwać bóle głowy, mieć skłonności do depresji, mniej siły i masy mięśniowej. W konsekwencji niedobór testosteronu może doprowadzać do poważnych zaburzeń sercowo-naczyniowych. Zachęcam do wypełnienia kwestionariusza – kliknij.

Najprostszym testem badającym poziom testosteronu jest obserwacja wzwodów nocnych – gdy występują to poziom testosteronu powinien być wystarczający. Oczywiście, gdy masz zaburzenia opisywane w teście możesz udać się do laboratorium i zbadać poziom testosteronu w surowicy krwi.

Czy poziom testosteronu jest zmienny?

Mężczyzna osiąga maksymalne stężenie testosteronu ok. 25-30 roku życia od tego czasu następuje powolny spadek jego poziomu. Przyjmuje się, że rocznie poziom testosteronu spada średnio o 1%, czyli po 10. latach o około 10%. Proces spadku poziomu testosteronu jest osobniczo zmienny, czyli u każdego z nas może być różny.

Jak się mierzy poziom testosteronu?

Z reguły oznaczamy poziom testosteronu całkowitego. Składa się na niego testosteron biodostępny, czyli ten aktywny biologicznie oraz testosteron związany z białkami – nieaktywny zwany też wolnym. Ten drugi stanowi większość z testosteronu całkowitego. W związku z tym może występować sytuacja, że mając prawidłowy poziom testosteronu możesz mieć jego względny niedobór – zbyt małą zawartość jego aktywnej postaci. Dlatego by mieć pełny obraz należy zbadać oprócz poziomu testosteronu całkowitego również jego frakcję biodostępną.
Problem z normami jest taki, że różne laboratoria mają różne normy i używają różnych jednostek. Dodatkowo normy są inne dla poszczególnych grup wiekowych – inna jest dla wieku 20-29 lat, inna dla mężczyzn 40-49 lat. W sumie nie ma konsensusu, co do prawidłowych wartości testosteronu, choć przyjmuje się, że poziom testosteronu całkowitego powinien być wyższy od 12 nmol/l. (nanomoli na litr).
Wraz z rozwojem cywilizacji dochodzi do zmniejszania poziomu testosteronu. Przyjmuje się, że obecnie jest on o około 30% niższy, w tej samej grupie wiekowej, niż u naszych przodków.
Reasumując, jeżeli masz objawy wskazujące na niedobór testosteronu oznacz poziom testosteronu całkowitego i wolnego.
W związku z tym, że u większości mężczyzn w miarę starzenia się organizmu dochodzi do systematycznego spadku poziomu testosteronu, dlatego każdy mężczyzna powinien dbać o jego prawidłowy poziom włączając” elementy tzw. zdrowego trybu życia.

WIĘCEJ
Androgeny to grupa hormonów płciowych, do których należy testosteron. Testosteron w 90% jest wytwarzany przez komórki Leydiga w jądrach, pod wpływem Hormonu Luteinizującego (LH) wydzielanego przez przysadkę mózgową, którą stymuluje gonadoliberyna uwalniana przez podwzgórze. Jak widzisz mamy do czynienia ze skomplikowanym wieloetapowym systemem. Jest to system kaskadowy, który zaczyna się w podwzgórzu, czyli w mózgu, a kończy daleko w dole, czyli w jądrach. Zrozumienie tego systemu pomoże mi wytłumaczyć zasady działania leków, ale przede wszystkim uświadomi Tobie jak ważny jest zdrowy tryb życia umożliwiający utrzymanie właściwego poziomu tak ważnego dla Ciebie, jako mężczyzny, hormonu.

<script>
(function(i,s,o,g,r,a,m){i[‚GoogleAnalyticsObject’]=r;i[r]=i[r]||function(){
(i[r].q=i[r].q||[]).push(arguments)},i[r].l=1*new Date();a=s.createElement(o),
m=s.getElementsByTagName(o)[0];a.async=1;a.src=g;m.parentNode.insertBefore(a,m)
})(window,document,’script’,’https://www.google-analytics.com/analytics.js’,’ga’);

ga(‚create’, ‚UA-105353483-1’, ‚auto’);
ga(‚send’, ‚pageview’);

</script>