Specjalista onkologii klinicznej

Doświadczenie w prowadzeniu badań klinicznych fazy II i III.

Miejsce Pracy:
– Centrum Onkologii Ziemi Lubelskiej im św Jana z Dukli
– Oddział Onkologii Klinicznej
– Konsultant w dziedzinie onkologii klinicznej w Oddziale Urologii COZL oraz Klinice Chirurgii Klatki Piersiowej SPSK4 w Lublinie

Zainteresowania:
– Nowotwory układu moczowo-płciowego, płuc, czerniak skóry i błon śluzowych
– Biologia molekularna zjawisk leżących u podłoża transformacji nowotworowej, terapie celowane i immunoterapia chorób nowotworowych

Przynależność do Towarzystw Naukowych:
– Polskie Towarzystwo Onkologiczne
– European Society of Medical Oncology
– American Society of Clinical Oncology

<script>
(function(i,s,o,g,r,a,m){i[‚GoogleAnalyticsObject’]=r;i[r]=i[r]||function(){
(i[r].q=i[r].q||[]).push(arguments)},i[r].l=1*new Date();a=s.createElement(o),
m=s.getElementsByTagName(o)[0];a.async=1;a.src=g;m.parentNode.insertBefore(a,m)
})(window,document,’script’,’https://www.google-analytics.com/analytics.js’,’ga’);

ga(‚create’, ‚UA-105353483-1’, ‚auto’);
ga(‚send’, ‚pageview’);

</script>