Na rynku Polskim dostępne są następujące substancje z grupy inhibitorów PDE-5:

syldenafil (Viagra i inne)
wardenafil (Levitra)
tadalafil (Cialis)

Nie wykazano istotnych różnic w skuteczności i tolerancji poszczególnych substancji.

Przeciwskazania

Leki z grupy inhibitorów PDE-5 są przeciwskazane u Pacjentów po przebytym zawale mięśnia sercowego, udarze mózgu, z niestabilną chorobą wieńcową, niewydolnością krążenia, niekontrolowanymi zaburzeniami rytmu serca, niewyrównanym ciśnieniem tętniczym, niedociśnieniem oraz ze znacznym upośledzeniem czynności nerek.

Różnice

Postacie rozpuszczalne w jamie ustnej charakteryzują się szybszym działaniem występują dla postaci krótkodziałających czyli syldenafilu i wardenafilu

Interakcja z innymi lekami ze względu na długi okres działania przy stosowaniu tadalafilu jest większe niebezpieczeństwo niekorzystnych interakcji z innymi lekami.

Cena
U większości Pacjentów odgrywa ważną rolę. Ze względu na dostępność postaci generycznych najtańsze na rynku są odpowiedniki syldenafilu.

Działania uboczne
Najpoważniejszym powikłaniem, ze względu na częstość występowania i skutki jest obniżenie ciśnienia tętniczego krwi do największego spadku dochodzi w 3 godzinie od przyjęcia leku. Do najczęściej opisywanych działań niepożądanych należą: bóle i zawroty głowy, zaczerwienienie skóry twarzy, uderzenia gorąca, obrzęk i przekrwienie błony śluzowej jamy nosowej, krwawienia z nosa, objawy dyspeptyczne i zaburzenia widzenia. Zaburzenia widzenia częściej występują po syldenafilu.
Jednak tolerancja leku często jest indywidualna.

Czas działania
Syldenafil oraz wardenafil należą do leków krótko działających. Natomiast efekt działania tadalafilu utrzymuje się do 36 godzin daje dobre efekty u młodszych pacjentów między innymi ze względu na efekt „spontaniczności”.

Interakcja z pokarmem i alkoholem jest najmniejsza w przypadku tadalafilu.

Wyboru odpowiedniego preparatu należy dokonać wspólnie z lekarzem leczącym biorąc pod uwagę wymienione czynniki.

<script>
(function(i,s,o,g,r,a,m){i[‚GoogleAnalyticsObject’]=r;i[r]=i[r]||function(){
(i[r].q=i[r].q||[]).push(arguments)},i[r].l=1*new Date();a=s.createElement(o),
m=s.getElementsByTagName(o)[0];a.async=1;a.src=g;m.parentNode.insertBefore(a,m)
})(window,document,’script’,’https://www.google-analytics.com/analytics.js’,’ga’);

ga(‚create’, ‚UA-105353483-1’, ‚auto’);
ga(‚send’, ‚pageview’);

</script>